Клініко-діагностична лабораторія

Завідуюча лабораторією

ТОРЧИНСЬКА Майя Олександрівна 

До складу клініко-діагностичної лабораторії входять  наступні підрозділи:

 • Гематологічний відділ
 • Клінічний відділ
 • Біохімічний відділ
 • Імунологічний відділ
 • Мікробіологічний відділ:
 • А) сектор ПЦР
 • Б)сектор бактеріологічних досліджень
 • Лабораторний відділ для ліжок інтенсивної терапії

 

 

Перелік досліджень, що виконуються в КДЛ КНП «КМКЛ №6»:

Гематологічні дослідження :

 • * Підрахунок кількості лейкоцитів;
 • * Підрахунок кількості еритроцитів;
 • * Підрахунок кількості тромбоцитів;
 • * Визначення концентрації гемоглобіну;
 • * Розрахунок кольорового показника;
 • * Розрахунок гематокриту;
 • * Підрахунок лейкоцитарної формули;
 • * Визначення ШОЕ;
 • * Дослідження крові на наявність малярійних плазмодіїв;
 • * Виявлення LЕ-клітин.

Загальноклінічні дослідження :

 • * Загальний аналіз сечі (фізичні властивості, питома вага, реакція, визначення білку, мікроскопія осаду);
 • * Визначення цукру в сечі;
 • * Визначення кетонових тіл в сечі;
 • * Визначення уробіліну в сечі;
 • * Визначення жовчних пігментів в сечі;
 • * Підрахунок кількості форменних елементів сечі за Нечипоренком;
 • * Дослідження сечі за Зимницьким;
 • * Дуоденальний вміст (фізичні властивості, мікроскопія);
 • * Виявлення яєць гельмінтів в калі;
 • * Виявлення скритої крові в калі;
 • * Дослідження харкотиння на КСП;
 • * Мікроскопія виділень сечо-статевих органів;
 • * Рідини із серозних порожнин, кіст (фізико-хімічні властивості, мікроскопія осаду);
 • * Дослідження ліквору (фізичні властивості, білок, глюкоза, реакція Панді, хлориди, визначення цирозу).

Біохімічні дослідження :

 • * Загальний білок;
 • * Аланінамінотрансфераза;
 • * Аспартатамінотрансфераза;
 • * α-амілаза;
 • * Лужна фосфатаза;
 • * Холестерин;
 • * β-ліпопротеїди;
 • * Тимолова проба;
 • * Білірубін (загальний, прямий, непрямий);
 • * Глюкоза;
 • * Сечовина;
 • * Креатинін;
 • * Електроліти (калій, натрій, хлор);
 • * Сечова кислота;
 • *Прокальцитонін
 • *С-реактивний білок
 • *Д-дімер
 • *Тропонін
 • *Вітамін D
 • *Креатинкіназа МВ
 • *Кальцитонін
 • *С-пептид
 • *Інсулін

Коагулограма:

 • o Протромбіновий індекс;
 • o Час рекальцифікації плазми;
 • o Фібриноген;
 • o Етаноловий тест;
 • o β-нафтоловий тест;

 

 

 

 

Імунолологічні дослідження :

*Дослідження методом ІФА:

 * COVID-19 Ig M,G,A

 Дослідження на гормони:

*Бета-ХГЧ;

*Тестестерон загальний та вільний

*Прогестерон

*Дегидроепиандростерон

*Тиреостимулюючий гормон

*Вільний тироксин

*Фолікулостимулюючий гормон

*ЛГ гормон

*Пролактин

*Трийодтиронин загальний та вільний

*Гормони паращитовидних залоз

 • * Визначення групи крові;
 • * Визначення резус-фактору;
 • * Визначення ревматоїдного фактору;
 • * Визначення С-реактивного білку;
 • * Виявлення HBs-Ag;
 • * Визначення антистрептолізину-О.

 

Бактеріологічні дослідження :

* Кал :

 • * Дисбактеріоз;

Кров :

 • * На стерильність;
 • * На гемокультуру

Клінічний матеріал :

 • * виділення зі статевих органів,
 • * виділення відкритих інфікованих ран,
 • * виділення з очей, вух;
 • * сеча,
 • * дуоденальний вміст,
 • * ліквор,
 • * рідини із серозних порожнин;
 • * мокротиння;
 • * Дифтерія;

Санітарно-бактеріологічні дослідження :

 • * на виявлення патогенного стафілококу;
 • * Змиви з об’єктів зовнішнього середовища;
 • * Повітря;
 • * Хірургічний матеріал

Профдослідження  :

*на патогенний стафілокок

*на кишкові інфекції з проф метою

 

 

 

 

ПЛР  :

*дослідження на COVID-19 методом ПЛР з зіву/носу

Серед різноманітної матеріально технічної бази лабораторії виділимо:

 1. Аналізатор гематологічний автоматичний ABX Micros 60

2.Аналізатор гематологічний   автоматичний                                      Abacus Junior 30

 1. Аналізатор біохімічний автоматичний:

BioChem FC-200

 1. Аналізатор сечі CL-50 Plus
 2. Комплект обладнання для проведення досліджень методом ІФА EZ Read 800 ELISA Plus

6.Напівавтоматичний аналізатор

BS-3000M

 1. Коагулометр (напівавтомат)

COAG 2D  двухканальний

8.Електрохемілюмінісцентний аналізатор   Lifotronic eCL8000

9.Автоматична система імуноаналізу Hipro A1

 1. ПЛР аналізатор :

МА 6000

11.ПЛР ампліфікатор

Leave a Reply

Your email address will not be published.